โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน CHANG MAI IT JOBS EXPO 2017  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน CHANG MAI IT JOBS EXPO 2017

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน CHANG MAI IT JOBS EXPO 2017 วันที่ 16-17  มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้ทางเวบไซต์ jobit.doe.go.th/changmai


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา