โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลบน Mobile Application DBD (e-service) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลบน Mobile Application DBD (e-service)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลบน Mobile Application DBD (e-service)   โดยเพิ่มการให้บริการตรวจค้นข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการแสดงผลให้ทันสมัย  เปิดให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมผ่านทาง APP Store ในระบบ IOS และ Google Play ในระบบ Android


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา