โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง ตามประเพณีปีใหม่เมือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง ตามประเพณีปีใหม่เมือง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีรดนำดำหัวขอพรท่านสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ บ้านสวนกลางทุ่ง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือตามประเพณีปีใหม่เมือง กอปร ประจำปี ๒๕๕๙ โดยปีนี้มีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน พ่อค้าประชาชนมาก ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ดังกล่าวนี้เป็นจำนวนมาก

    เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีรดนำดำหัวขอพรท่านสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ  บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ บ้านสวนกลางทุ่ง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือตามประเพณีปีใหม่เมือง กอปร ประจำปี ๒๕๕๙ โดยปีนี้มีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน พ่อค้าประชาชนมาก ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ดังกล่าวนี้เป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา