โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ 27 เมษายน เวลา 17.00 น.ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒ ขึ้น โดย ภายในงานประกอบด้วย การประกวดอาหารไทย /การละเล่นไทย ๔ ภาค กาดหมั้ว คัวแลง ประกวดนางในวรรณคดี แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ และชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักศึกษา ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติ  จากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานลั่นฆ้อง และกล่าวเปิดงาน พร้อมชมนิทรรศการการละเล่น การแข่งขัน และมอบรางวัลต่างๆ ให้กับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันดังกล่าวด้วย 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา