โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 548 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ภาคเช้าเวลา 08.00 น. พิธีสงฆ์/ สงฆ์น้ำพระพุทธรูป ณ ศาลาพระพุทธ จากนั้นพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือก ศาลเจ้าพ่อหนองหมู และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมงานพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นศิริมงคล และสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา