โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      เมื่อวันที่ 26 เมษายน 60 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา - วันอำลาสถาบัน ให้กับ นศ.ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง ภายในงานมีการมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ สโมสรนักศึกษา รางวัลเรียนดี กิจกรรมเด่น และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส. 

       นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ชีวิต/วางแผนดีมีเงินออม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานจากพี่สู่น้อง แนวทางสู่ความสำเร็จจากศิษย์เก่าทั้งสามคณะ การบรรยาย (เงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) จาก ธนาคารกรุงไทย ปิดท้ายกิจกรรมภาคเช้า ด้วยพิธีผูกข้อมือแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ มี นศ.ระดับ ป.ตรี และ ปวส. เข้าร่วมกว่า 800 คน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา