โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีฝึกซ้อมงานรับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีฝึกซ้อมงานรับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 293 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยทีมงานคณะกรรมการ ฝ่ายพิธีการ ดำเนินการฝึกซ้อมรับมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2559 จำนวน 177 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง 

            โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมให้กำลังใจและกำกับ ดูแลความเรียบร้อยด้านต่างๆ ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา - วันอำลาสถาบัน พิธีดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการแต่งกายขอเชิญสวมสูทราชมงคล เพื่อร่วมเป็นเกียรติในการบันทึกภาพหมู่ร่วมกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาดังกล่าว
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา