โลโก้เว็บไซต์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง การทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างเลือด โคนม-โคเนื้อ สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อป้องกันโรคติดต่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง การทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างเลือด โคนม-โคเนื้อ สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อป้องกันโรคติดต่อ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 492 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่  19 เม.ย.60 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ และอาจารย์สุกัญญา อินทร์นารี อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นตัวแทนของ ท่านรองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับและประสานงาน คุณสุทธิพงษ์ ชื้อโสภณ สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อ.แม่ทะ อ.ห้างฉัตร อ.เมืองและ ด่านกักกันสัตว์ลำปาง ร่วมกัน ทดสอบโรคแท้งติดต่อ วัณโรค ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์  รอบ 2/60 ให้กับโคนม จำนวน 29 ตัว ณ อาคารปฏิบัติงานฟาร์ม

       การทดสอบดังกล่าว ทางสำนักปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ ให้ดำเนินการทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างเลือด ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตรวจและเฝ้าระวังโรคสัตว์ติดต่อถึงคน และคัดกรองตัวที่ติดเชื้อ โดยเบื้องต้น จะดำเนินการส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะทราบผลไม่เกิน 2 สัปดาห์ โอกาสนี้ สำนักงานปศุสัตว์ลำปาง  ยังได้มอบวัคซีน สำหรับฉีดโคเนื้อและโคนม ของ มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 40 ตัว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา