โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติการ “นวัตกรรมเพื่อกรพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติการ “นวัตกรรมเพื่อกรพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และทีมงาน นำโดย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ในโอกาสเป็นประธาน การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ "วิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ" ภายใต้การสนับสนุนโครงการท้าทายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมเวลาอบรม 2 วัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมีกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ข้าว สับปะรด และกาแฟ จากมทร.ล้านนา ลำปาง สถาบันเทคโนโลยีเกษตร และสกว. เข้าร่วม

        ต่อด้วยภาคบ่ายวันที่ ๒๕ เม.ย. กลุ่มนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"วิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ" เป็นวันที่สอง ภายใต้การสนับสนุนโครงการท้าทายไทย สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อเป็นการปรับข้อเสนอโครงการวิจัยกาแฟ ข้าวน้ำแร่ และสับปะรด ในพื้นที่เขต อ.เมืองปาน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ และกลุ่มชุมชน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และให้คำปรึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา