โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ BALA 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ BALA 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ BALA ๒๕๖๐ ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ ภาคเช้า ประกอบด้วยพิธีการทางศาสนา (พิธีทำบุญคณะฯ) ต่อด้วยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในส่วนภาคบ่าย มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิค การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และการประกาศผลรางวัลและมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ชนะการแข่งขันรางวัลประเภทต่าง ๆ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผอ.กองการศึกษา และ ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผอ.กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมให้กำลังใจ และมอบของรางวัลให้กับนักศึกษา ในกิจกรรมโครงการวิชาการสร้างสรรค์ ฯ ดังกล่าวด้วย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา