โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาและสังคม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาและสังคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ ๕ เมษายน ๒๕60 ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผอ.กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการแข่งขันทักษะภาษาและสังคม โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๖ พื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ ในภาคเช้ามีการแข่งขันการประกวดร้องเพลงสากล จำนวน ๑ รายการ มีผู้เข้าร่วมประกวด ๙ คน 

             โอกาสนี้ คุณฟ้า ยศศรัล อาร์สยาม ได้รับเกียรติเป็น คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันดังกล่าว ภายหลังการประกวดร้องเพลงเสร็จสิ้น เป็นการประกาศผลรางวัลชนะเลิศ พร้อมมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ กว่า 14 รายการ อาทิ การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ การพูดภาษาอังกฤษฉับพลัน การแข่งขัน Crossword การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันอ่านออกเสียง การเขียนบทความงามภาษา การอ่านข่าวภาษาจีน การประกวดมารยาทไทย การตอบคำถามด้านสังคม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา