โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ E-Job Fair 2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ E-Job Fair 2017

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดตลาดงานเชิงคุณภาพ E-job- Fair 2017  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ระหว่างวันที่ 18-19  พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารบุญชู  ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา