โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งทื่ 12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งทื่ 12

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์ร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย หรือโปสเตอร์ด้วยภาษาอังกฤษ หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.dpstcenter.org/stt4youth


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา