โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                                                  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  

                                      เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                                                              - - - - - - - - - - - - - -                      

                     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน สังกัดสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำงานฟาร์มและฝึกนักศึกษาในวิชาทักษะต่าง ๆ ในแผนกฟาร์มเห็ด งานโครงการพระราชดำริ และงานในสาขาวิชาพืชศาสตร์ด้านอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา