โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมอบรม Workshop เทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ level 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมอบรม Workshop เทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ level 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 922 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ level 1 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 รับด่วนจำนวนจำกัด 30 คน ลงทะเบียนก่อน 30 พฤษภาคม 2560 ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท
          รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสสู่ความเป็นมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมกาแฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ level 1 ภายใต้พันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  โดยร่วมกับโรงคั่วกาแฟปรีดาและร้านโก๋กาแฟ เพื่อให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป สามารถเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในการทดสอบและมีทักษะการชิมกาแฟอย่างถูกต้องจนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้  โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพกาแฟ โดยใช้เทคนิคทางประสาทสัมผัสเฉพาะทางกาแฟตามมาตรฐานสากล
          สำหรับการจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีเนื้อหาด้านการพัฒนาทักษะการรับกลิ่นรส การคัพปิ้ง การดริพกาแฟ เชื่อมโยงสู่มาตรฐานการผลิตกาแฟ เพื่อความเป็นมืออาชีพตามระบบของสมาคมกาแฟพิเศษแห่งสหรัฐอเมริกา (SCAA)  และการคัดเกรดสารกาแฟและคั่วกาแฟร่วมกับมืออาชีพ ณ โรงคั่วกาแฟปรีดามาตรฐาน GMPs ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ  หมายเลขโทรศัพท์ 084-3649450 หรือดาวน์โหลดใบสมัครและส่งกลับทางอีเมล์ centerbev@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารการอบรมและการทดสอบชิมกาแฟพิเศษตลอดการฝึกอบรม ไม่รวมค่าที่พัก)  ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีลำปาง ชื่อบัญชี วันเพ็ญ  จิตรเจริญ  เลขที่บัญชี 8802338097 

          ดาวโหลดใบสมัครออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา