โลโก้เว็บไซต์ แจ้งผังที่นั่งของนักศึกษาระดับปวส. รหัส 58 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งผังที่นั่งของนักศึกษาระดับปวส. รหัส 58

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 เมษายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 425 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  แจ้งผังที่นั่งของนักศึกษาระดับปวส. รหัส 58 ที่จะเข้ารับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย

ผังที่นั่งนักศึกษาระดับ ปวส. ที่จะรับใบประกาศนียบัตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา