โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอาจารย์ ม.Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอาจารย์ ม.Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 293 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมกองการศึกษา   ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนอาจารย์  งานวิจัย และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
            ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
            ที่มาของข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา