โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-04-24

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอาจารย์ ม.Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ
จันทร์ 24 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมกองการศึกษา   ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนอาจารย์  งานวิจัย และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน            ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ สุยะ            ที่มาของข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษา ปวส. ที่จะสำเร็จการศึกษาซ้อมรับประกาศนียบัตร
จันทร์ 24 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเแจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปีการศึกษา 2559 ซ้อมรับประกาศนียบัตร  ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตรวจสอบรายชื่อที่มาของรายชื่อ : งานทะเบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปี 2559
จันทร์ 24 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 20 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ประชุมเตรียมความจัดงานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นประธานในการประชุม สำหรับงานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปี 2559  กำหนดจัดขึ้นสันที่ 26 เมษายน  2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 07.30-15.00 น.  ประกอบด้วย พิธีการมอบเกียรติ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา