โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 20 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ประชุมเตรียมความจัดงานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นประธานในการประชุม
สำหรับงานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปี 2559  กำหนดจัดขึ้นสันที่ 26 เมษายน  2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 07.30-15.00 น.  ประกอบด้วย พิธีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมและกีฬาเด่น การกล่าวแสดงความยินดีและกล่าคำอำลาสถาบัน การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ชีวิต การวางแผนเงินออม การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการในการทำงานจากศิษย์เก่าทั้ง 3 คณะ การบรรยายและตอบคำถามของนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยธนาคารกรุงไทย พิธีผูกข้อมือผู้สำเร็จการศึกษา และภาคบ่ายเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา