โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปไวรัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปไวรัล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปไวรัล “เรียนรู้อะไร ก็เป็นแบบนั้น” โครงการ thai.MOOC กำหนดการในการส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560  ผู้สนใจสามารถสง่ผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2560  และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebool.com/thaimooc


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา