โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและประกวดรวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและประกวดรวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 26 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและประกวดรวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 1  “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง ยั่งยืน  ระหว่างวันที่ 17-18  สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ (ค่าลงทะเบียน 2,000-6,000 บาท)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา