โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาผลการเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่นซ้อมรับเกียรติบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งนักศึกษาผลการเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่นซ้อมรับเกียรติบัตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 272 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเแจ้งนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่นที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ซ้อมรับเกียรติบัตร ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ อาคารอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ตรวจสอบรายชื่อ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา