โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT2017) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT2017)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT2017) ระหว่างวันที่ 11-12  พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแวนด์ดูนส์เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี (อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 -4,500 ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-4709630-4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา