โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-04-19

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ
พุธ 19 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

           หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ณ บริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน  โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าUSA (AUA)  และโรงแรม Intercontinental Pattaya Resort ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -1 เมษายน 2560            อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  กล่าวว่า ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559  นักศึกษา... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT2017)
พุธ 19 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT2017) ระหว่างวันที่ 11-12  พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแวนด์ดูนส์เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี (อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 -4,500 ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-4709630-4 >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานนักศึกษาสหกิจ
พุธ 19 เมษายน 2560 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ  ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานนักศึกษาสหกิจ ฝึกงานระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม  2560 เปิดรับสมัคร วันที่ 10 เมษายน – 26  มิถุนายน 2560 ค่าตอบแทน 300 บาท/8 ชั่วโมง นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถกรอกใบสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ที่ >> อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการและการลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา
พุธ 19 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดการประชุมคณะกรรมการและลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา  เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคณาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย และลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์ฯ โดยผลการลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาฯ อย่างไม่เป็นทางการ นายกร จันทรวิโรจน์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา