โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานนักศึกษาสหกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานนักศึกษาสหกิจ


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ  ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานนักศึกษาสหกิจ ฝึกงานระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม  2560 เปิดรับสมัคร วันที่ 10 เมษายน – 26  มิถุนายน 2560 ค่าตอบแทน 300 บาท/8 ชั่วโมง นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถกรอกใบสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ที่ http://lern.gistda.or.th/cooperatio/register  ภายในวันที่ 26  มิถุนายน 2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-561-4504-5 ต่อ 411 , 412