โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนไทยใจใสสะอาด  ประจำปี 2560  ตอน เรียงความเด็กและเยาวชนลำปาง คิดใหม่ ทำได้ ต้านภัยคนโกง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนไทยใจใสสะอาด ประจำปี 2560 ตอน เรียงความเด็กและเยาวชนลำปาง คิดใหม่ ทำได้ ต้านภัยคนโกง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 เมษายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนไทยใจใสสะอาด  ประจำปี 2560  ตอน เรียงความเด็กและเยาวชนลำปาง คิดใหม่ ทำได้ ต้านภัยคนโกง โดยส่งเอกสารใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม  2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-265043 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา