โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-04-10


ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนอาคเนย์ ประจำปี 2560
จันทร์ 10 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนอาคเนย์ ประจำปี 2560  โดยการรับสมัครแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มบุคคลทั่วไป  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง www.dcy.go.th  และกลุ่มบุ... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนไทยใจใสสะอาด ประจำปี 2560 ตอน เรียงความเด็กและเยาวชนลำปาง คิดใหม่ ทำได้ ต้านภัยคนโกง
จันทร์ 10 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนไทยใจใสสะอาด  ประจำปี 2560  ตอน เรียงความเด็กและเยาวชนลำปาง คิดใหม่ ทำได้ ต้านภัยคนโกง โดยส่งเอกสารใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม  2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-265043  >> อ่านต่อ


*** ข่าวประชาสัมพันธ์ : ระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และระบบโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้
จันทร์ 10 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        เรียนสมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต มทร.ล้านนาทุกท่าน เนื่องด้วยเวลา 03.10 น. (เช้าวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560) เกิดเหตุไฟไหม้สายนำสัญญาณ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเชื่อมโยงไปยังทุกเขตพื้นที่ ส่งผลให้... 1.ระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้ง 6 พื้นที่ (ทีมงานได้สลับวงจรสื่อสารให้กับทุกเขตพื้นที่ เพื่อให้ใช้งานได้ชั่วคราว) 2.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดลิน เกือบทั้งหมด ไม่สามารถใช้งานได้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา