โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลลำปาง ร่วมพิธีระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลลำปาง ร่วมพิธีระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 148 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผศ.นิรันดร กองเงิน หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีนำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า กล่าวถวายราชสดุดี 
          การจัดพิธีดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณีกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้รำลึกถึงความสำคัญของวันข้าราชการพลเรือน  สำนึกในความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป
         ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา