โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-03-31

ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมพัฒนาโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายการพัฒนาด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ  2562 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรของม... >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 / ข่าวบุคลากร

          การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ   >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาชี้แจงจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์พงศกร สุรินทร์  อาจารย์ปณิธิ แสนจิตร  และอาจารย์จิรพนธ์  ทาแกง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยรับฟังการบรรยายจากวิทยากรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2560  เพื่อนำมาวางแผนในการจัดตั้งการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต ต่อไป          ข่าว/ภาพ : อาจารย์พงศกร สุรินทร์   >> อ่านต่อ


ราชมงคลลำปาง ร่วมพิธีระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ปี 2560
ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผศ.นิรันดร กองเงิน หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา