โลโก้เว็บไซต์ ขายทอดตลาดรายการเครื่องปรับอากาศเก่า  จำนวน  54  เครื่อง ตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา         | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขายทอดตลาดรายการเครื่องปรับอากาศเก่า จำนวน 54 เครื่อง ตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 299 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรายการเครื่องปรับอากาศเก่า  จำนวน  54  เครื่อง  ตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

ขายทอดตลาดรายการเครื่องปรับอากาศ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา