โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-03-27

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
จันทร์ 27 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว
จันทร์ 27 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว ในวัน  จันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ณ  ห้องเมจิก ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขายทอดตลาดรายการเครื่องปรับอากาศเก่า จำนวน 54 เครื่อง ตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จันทร์ 27 มีนาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรายการเครื่องปรับอากาศเก่า  จำนวน  54  เครื่อง  ตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้ >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแต่งกายย้อนยุค งานประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก
จันทร์ 27 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

             เทศบาลนครลำปางร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง  ได้จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปี  ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ.2560  ณ  บริเวณสะพานรัษฎาภิเศก นับเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของจังหวัดลำปาง โดยมีผู้มาร่วมงานตลอด 3 วันนับหมื่นคน         การจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปีในครั้งนี้   มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลำปางและรำลึกถึงความสำคัญของสะพานของสะพานรัษฎาภิเศก  ซ... >> อ่านต่อ


นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจมาสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
จันทร์ 27 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี โดยจัดการสอบข้อเขียน 3 รายวิชา ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะสาขา โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เป็นการสอบคัดเลือกนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3-4-5  และสัมภาษณ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ อาคารอเนกประสงค์        ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปางดำเนินการประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ ปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
จันทร์ 27 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รอง ผอ. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ จัดโดยฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน กองบริหารทรัพยากร การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแผนกลยุทธ ทบทวน เอกลักษณ์ การดำเนินงานและการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) สู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น
จันทร์ 27 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ.2560   จำนวน 7 สาขา ได้แก่ 1.ทัศนศิลป์     2.สถาปัตยกรรม  3.วรรณศิลป์  4.ดนตรี  5.ศิลปะกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา