โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแต่งกายย้อนยุค งานประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแต่งกายย้อนยุค งานประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             เทศบาลนครลำปางร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง  ได้จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปี  ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ.2560  ณ  บริเวณสะพานรัษฎาภิเศก นับเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของจังหวัดลำปาง โดยมีผู้มาร่วมงานตลอด 3 วันนับหมื่นคน

         การจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปีในครั้งนี้   มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลำปางและรำลึกถึงความสำคัญของสะพานของสะพานรัษฎาภิเศก  ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และอยู่เคียงข้างชาวลำปางร่วม 100 ปี  ตลอดจนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวลำปางในอดีตให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของสะพานรัษฏาภิเศก 

         ภายในงานมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมากมาย เช่น  การแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของสะพานรัษฎาภิเศก  การแสดงนิทรรศการบนสะพาน  การทำบุญตักบาตร การประกวดการแต่งกายย้อนยุค  การแสดงภาพถ่ายเก่าของเมืองลำปาง และการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน เป็นต้น

       ในโอกาสนี้เทศบาลนครลำปางได้เรียนเชิญ อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น  อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการประกวดแต่งกายย้อนยุค “ถูกธีม แทคธีม เกิน 100”   ในงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศกครบ 100 ปี  ในวันที่  26 มีนาคม พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากประชาชน ทั้งชาวลำปางและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณภาพ/ข่าว : อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา