โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ.2560   จำนวน 7 สาขา ได้แก่ 1.ทัศนศิลป์     2.สถาปัตยกรรม  3.วรรณศิลป์  4.ดนตรี  5.ศิลปะการออกแบบ  6.ศิลปะการแสดง  7.ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว  โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560  สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดแนวทางการคัดเลือกศิลปินดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร”  ประจำปี พ.ศ.2560  ผ่าน www.ocac.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02-2248030 ต่อ 302,310 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา