โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต มทร.ล้านนา วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคมนี้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต มทร.ล้านนา วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคมนี้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มีนาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มทร.ล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ   หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔,๙๒๖ คน 

          รองอธิการบดี กล่าวต่อว่า ปีนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  อาคารอเนกประสงค์ ที่ผ่านมา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของ มทร.ล้านนา ลำปาง ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แบ่งเป็นบัณฑิต ๗๔๙ คน และมหาบัณฑิต จำนวน ๒ คน รวมจำนวน ๗๕๕ คน  

         โอกาสนี้ “ผมใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำปางทุกท่าน ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และร่วมกันแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ใกล้จะถึงนี้ด้วย” รองอธิการบดี กล่าวปิดท้าย 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา