โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-03-20

เชิญเข้าร่วมโครงการยุวฑูต
จันทร์ 20 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการยุวฑูต เพื่อสร้างค่านิยมแก่เด็กและเยาวชน และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ช.ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต มทร.ล้านนา วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคมนี้
จันทร์ 20 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มทร.ล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ   หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔,๙๒๖ คน ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจาย์ บุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อของอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
จันทร์ 20 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐  น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมงานพิธีสวดอภิธรรมศพและวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อชัยวุฒิ ปัญญาสีห์ คุณพ่อของอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ  ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.ลำปาง โอกาสนี้ ท่านรองอธิการบดี ยังได้มอบเงินกองทุนสวัสดิการฯ                ให้กับเจ้าภาพ โดยมีอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์เป็น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน
จันทร์ 20 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   นำโดยอาจารย์พิทูร นพนาคร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากร ถวายเครื่องราชสักการะ และถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง โดยมีนายชาคริตย์ เดชา ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา