โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจาย์ บุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อของอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร คณาจาย์ บุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อของอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มีนาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐  น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมงานพิธีสวดอภิธรรมศพและวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อชัยวุฒิ ปัญญาสีห์ คุณพ่อของอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ  ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.ลำปาง โอกาสนี้ ท่านรองอธิการบดี ยังได้มอบเงินกองทุนสวัสดิการฯ                ให้กับเจ้าภาพ โดยมีอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์เป็นผู้รับมอบ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา