โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงาน

มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงาน "แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานประชุมโครงการ "แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม" เพื่อจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และสังคมศาสตร์ สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

      


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา