โลโก้เว็บไซต์ ปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยฯ เตรียมงานฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยฯ เตรียมงานฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ฝ่ายบริการ พร้อมด้วยอาจารย์นครินทร์ เจริญสุข อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ สาขาสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และแม่บ้าน ร่วมกันทาสีปรับโฉมสะพานหน้ามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ใกล้จะถึงนี้ ควบคุมงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา