โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีแสดงความยินดี และพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีแสดงความยินดี และพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 487 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีแสดงความยินดี และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558  ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยปีนี้มีบัณฑิต มทร.ล้านนา ลำปางที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 จำนวน 755 คน 

สำหรับกิจกรรมในส่วนภาคเช้า เป็นการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต เรียงลำดับดังนี้ 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ต่อด้วยพิธีแสดงความยินดีบัณฑิต ณ ซุ้มแสดงความยินดี ของแต่ละสาขาวิชา จากนั้น ตั้งขบวนผู้บริหาร นำบัณฑิตเดินเข้าสู่พิธีแสดงความยินดี จัดโดยทีมงานสโมสรนักศึกษา และพิธีเปิดงานฝึกซ้อมฯ 

         โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวชื่นชม และอวยพรให้บัณฑิตทุกท่าน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา