โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการบริจาคอวัยวะและโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการบริจาคอวัยวะและโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 อาจารย์ปรีดา ตัญจนะ พร้อมด้วยอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฯ นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จำนวน 68 คน ร่วมบริจาคโลหิต และมีนักศึกษาหลายคนได้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา ให้กับสภากาชาดไทย

       พร้อมกันนี้นายวรนาถ รองทอง ยังได้รับคัดเลือกจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางให้เป็นตัวแทนเยาวชนเพื่อช่วยเผยแพร่โครงการบริจาคอวัยวะและโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินีดังกล่าวด้วย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา