โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง  เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 655 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          4  มีนาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 อพร.สัมพันธ์ ณ โรงยิมเนเซี่ยม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
      การแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีกิจกรรมทางกายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกาย และยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง 14 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยเนชั่น  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  วิทยาลัยสารพัดช่าง  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม  วิทยาลัยการอาชีพเถิน   วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เจ้าภาพจัดการแข่งขัน  โดยในปีนี้จัดการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอลทีม 7 คน  แชร์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน  วอลเล่ย์บอล ปาเป้า ชูสบาส และกีฬามหาสนุก สำหรับกิจกรรมในภาคค่ำมีการมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน โดยส่งมอบธงกีฬา อพร.สัมพันธ์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : เกศกนก  เนตรวงศ์ / จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา