โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง  ขอเชิญชวน วื้อหนังสือ “แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1” ราคาเล่มละ 200 บาท โดยติดต่อขอซื้อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร.054-265031-2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา