โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กรมประมง กรุงเทพฯ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560 แต่เนื่องจากไม่มีผู้สมัครคัดเลือก จึงขอขยายเวลากำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม  2560 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา