โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการ BAC ครั้งที่  2/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการ BAC ครั้งที่ 2/2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           22 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC) วาระพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม มีวาระหลักคือติดตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
          ที่มาของข่าว : ขนิษฐา คำจันทร์ต๊ะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา