โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 401 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานแก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้โอวาทแก่นักศึกษา

    ข่าว/ภาพ :อ.พงศกร  สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา