โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและชมการเสนผผลงานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและชมการเสนผผลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและชมการเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ และนานาชาติ 2560 จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายของบัณฑิตศึกษาในยุค Thailand 4.0”  วันที่ 10 มีนาคม  2560    เวลา  08.05 – 18.00  ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา