โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-02-28

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จาก Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ประเทศอินโดนีเซีย ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร และเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และงานวิจัยร่วมกันระหว่าง UPI  และ RMUTL  ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและชมการเสนผผลงานวิจัย
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและชมการเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ และนานาชาติ 2560 จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายของบัณฑิตศึกษาในยุค Thailand 4.0”  วันที่ 10 มีนาคม  2560  ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเที่ยวงาน วันช้างไทย ประจำปี 2560
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                     สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภายใต้ชื่องาน “คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล” ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถุมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   ในวันที่ 13 มีนาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054-829322  >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน ชาวลำปางร่วมวิ่ง 1 ล้าน 5 แสนก้าว เพื่อชีวืตเชียงใหม่-ศิริราช
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        นักศึกษาแพทย์ศิริราช ขอเชิญชวน ชาวลำปางร่วมวิ่ง 1 ล้าน 5 แสนก้าว เพื่อชีวิตเชียงใหม่-ศิริราช  เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ณ โรงพยาบาลศิริราช  จังหวัดลำปาง พบกันวันที่ 11 มีนาคม  2560 ณ สวนธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ลงทะเบียน เวลา 17.00 น. (บริจาค 1,000 บาท ขึ้นไป รับเสื้อกีฬาที่ระลึก (จำนวนจำกัด) หรือร่วมบริจาคได้ 3 ช่องทาง คือ >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวบุคลากร

             การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา