โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเที่ยวงาน  วันช้างไทย ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเที่ยวงาน วันช้างไทย ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภายใต้ชื่องาน “คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล” ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถุมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   ในวันที่ 13 มีนาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054-829322 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา