โลโก้เว็บไซต์ ศิษย์เก่าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เล่าประสบการณ์สู่น้อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศิษย์เก่าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เล่าประสบการณ์สู่น้อง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางจัดกิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์สู่น้อง ณ อาคารสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเกศกานดา นันติ บริษัทพรีเมี่ยมฟูดส์ จำกัด  และนางสาวศิรินภา บุญมา บริษัทมาเจสติก อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "ความสัมพันธ์ของการวิจัยตลาดและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร" แก่นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการการบูรณาการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในรายวิชาการวิจัยตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

    ข่าว/ภาพ : อ.ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ / อ.ณัฏวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา