โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรลำปาง รดน้ำดำหัวขอพรท่านรองอธิการบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กองบริหารทรัพยากรลำปาง รดน้ำดำหัวขอพรท่านรองอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร นำบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานรองอธิการบดี จากนั้นคุณเสาวนีย์ ภู่ทอง รอง ผู้อำนวยการฝ่ายคลังและพัสดุ นำบุคลกรร่วมรดน้ำดำหัวท่าน ผู้อำนวยการวันชาติ สุวัตถี เพื่อขอพรและเพื่อเป็นอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปคำค้น : รดน้ำดำหัว

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา